pedicure Leidschendam Voorschoten

© Knijnenburg Producties 2012

Manuele
therapie

Fysiotherapie

Geriatrische
fysiotherapie

Medisch
pedicure

Geriatrische fysiotherapie

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en mensen die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van mobiliteitsproblemen.

De geriatriefysiotherapeut stelt u in staat om zo zelfstandig mogelijk te blijven in uw dagelijkse leven. Zij verbetert uw lichamelijk functioneren en probeert verdere achteruitgang te voorkomen. Ook wordt u geleerd om te gaan met uw beperkingen. Soms is lichamelijk herstel niet altijd mogelijk, maar is onderhouden van hetgeen u kan voldoende.