Columns

Manuele Therapie in de gezondheidszorg - Katja van der Klaauw
Een slechte houding, waarom is dat slecht? - Ivo von Oven
Mobiliserende Technieken - Katja van der Klaauw
Artrose: oud en versleten? (1) - Ivo von Oven
Artrose: oud en versleten? (2) - Ivo von Oven


© Knijnenburg Producties 2012

Ivo von Oven   25-11- 2013


Artrose: oud en versleten? (2)

In de vorige column heb ik u verteld over het vóórkomen, de symptomen en de behandeling van artrose, de officiële naam voor gewrichtsslijtage. Maar wist u dat gewrichten helemaal niet kunnen slijten? En wist u dat artrose ook kan ontstaan wanneer een gewricht te weinig wordt belast?

Slijtage en overbelasting?
Omdat slijtage een verkeerde aanduiding bleek, heeft men later gekozen voor artrose, maar de term slijtage is nog steeds gangbaar. Vroeger dacht men dat er sprake was van slijtage van het gewrichtskraakbeen. Men constateerde tenslotte dat de kraakbeenlaag dunner werd en slijtage was een logische conclusie. Pas veel later, nadat er meer onderzoek was gedaan, bleek dat het kraakbeen niet afslijt (slijtmateriaal is nooit gevonden) , maar dat de kwaliteit van het kraakbeen afneemt en dat het lichaam dus zelf het kraakbeen afbreekt! Dat is erg interessant, want dat verandert uiteraard de hele kijk op deze aandoening. Het zou ook wel vreemd zijn wanneer weefsels in het menselijk lichaam zouden afslijten. Levende weefsels worden eerder dikker wanneer deze meer worden belast. Denkt u maar aan eelt op de huid, gespierdheid en stevige botten.
En dat zou dan misschien ook wel iets kunnen zeggen over de oorzaak van artrose. Want waarom zou het lichaam er voor kiezen om kraakbeen af te breken? Andere studies hebben aangetoond, dat artrose ook ontstaat, wanneer een gewricht een tijd lang niet belast en bewogen wordt, bijvoorbeeld tijdens langdurig gips. Dat is verbazingwekkend! Iedereen ging er altijd vanuit dat kraakbeen slechter wordt door te véél belasting. Maar wanneer kraakbeen onvoldoende belast wordt, kunnen we ineens wel beter begrijpen dat de hoeveelheid kraakbeen afneemt.
In de medische wetenschap verschillen de meningen en tot aan vandaag is men niet zeker waardoor artrose ontstaat. Maar men is het er wel over eens dat het te maken heeft met een abnormale mechanische belasting in het gewricht. Dat kan dus te veel belasting zijn, maar ook te weinig. Samen met kansverhogende factoren zoals aanleg, ouderdom, belastbaarheid, eerdere letsels (b.v. botbreuken), afwijkende stand van de botten en overgewicht kan dit aanleiding geven tot het ontstaan van artrose.

artrose2
Wanneer de artrose ernstig is geworden, dan is een operatie een mooie oplossing. Maar wanneer een operatie (nog) niet zinvol is, dan is het beste advies om regelmatig te blijven bewegen en te belasten, al dan niet met de hulp van een therapeut.

Dus oud en versleten? Niet dus!
Vaak wel oud, maar zeker niet versleten…..

Ivo von Oven  -  manueeltherapeut