© Knijnenburg Producties 2012

Schouderklachten

Therapeut:
Ivo von Oven

Schouderklachten komen vaak voor en veroorzaken regelmatig veel pijn en ongemak in het dagelijks leven, b.v. bij allerlei handelingen, tijdens werk, tijdens sport maar ook vaak ’s nachts. De schouder bestaat uit verschil­lende gewrichten en de bewegingsfuncties zijn complex. Schouder­problemen zijn lang niet altijd makkelijk te behandelen en de hersteltijd is vaak lang.

Binnen de praktijk is er veel ervaring en expertise op het gebied van schouder­klachten. Ivo von Oven is aangesloten bij het Schouder Netwerk Randstad West.

Dit Schouder Netwerk is erg zinvol voor kennisverdieping, hogere kwaliteit van de behandelingen en dus in het voordeel van deze patiëntengroep. Er wordt onderling informatie uitgewisseld door fysio- en manueeltherapeuten en orthopedisch chirurgen en er worden regelmatig activiteiten over speci­fieke schouder onderwerpen georganiseerd. Verder wordt bijgedragen aan het ontwerpen van behandelprotocollen en aan wetenschappelijk onder­zoek.

De behandeling bestaat uit manuele therapie en/of fysiotherapie gecom­bineerd met oefentherapie.

<<< Terug