© Knijnenburg Producties 2012

Oefengroepen

Therapeut:
Patrick Havik

Oefengroepen Artrose:
Door gewrichtsartrose kunt u last hebben van pijn en stijfheid en beper­kingen ondervinden bij uw dagelijkse bezigheden.
In de oefengroep artrose leert u hoe u veilig en gezond kunt bewegen met uw artroseklachten.
Centraal hierbij staat het oefenen, gericht op het verbeteren van activi­teiten in het dagelijkse leven en het verbeteren van mogelijkheden voor werk en of sport. Om dit te bereiken wordt gewerkt aan het verbeteren van het uithoudingsvermogen, beweeglijkheid van de gewrichten, stabiliteit, balans en spierkracht. Ook looptraining, houdingsoefeningen en til-instruc­tie maken deel uit van het programma.

Lees hier de flyer Oefengroepen Artrose.

De oefengroep voor artrosepatiënten wordt begeleid door een fysiothera­peut. In de periode van deelname komt u minstens eenmaal, maar bij voorkeur twee maal per week een uur oefenen. Het aantal deelnemers per groep is maximaal 4 personen.

Oefengroepen Nekklachten
B ij bepaalde gevallen van nekklachten kan een nektrainingsprogramma met een groep zinvol zijn. In deze oefengroep ligt het accent op spier­versterking en coördinatie van de (diepe) nekspieren.
Training van de algemene balans is ook een onderdeel van het trainings­programma. Bij nekproblemen waarbij de oogbeweging en blikstabiliteit niet optimaal is, wordt dit trainingsprogramma uitgebreid met oefeningen gericht op de oog-nek coördinatie en blikstabiliteit.

De oefengroep voor nektraining wordt begeleid door een fysiotherapeut. In de periode van deelname komt u minstens eenmaal, maar bij voorkeur twee maal per week een uur oefenen. Het aantal deelnemers per groep is maximaal 4 personen.

Oefengroepen Rugklachten
Bij langdurige rugklachten of steeds terugkerende rugklachten is er de mogelijkheid om aan het rugtrainingsprogramma deel te nemen. Spier­versterking van rug en buikspieren staan hier centraal. Verder sluit dit programma aan bij de artrose groep op het gebied van uithoudings­vermogen, beweeglijkheid van de gewrichten en stabiliteit.

De oefengroep voor rugklachten wordt begeleid door een fysiotherapeut. In de periode van deelname komt u minstens eenmaal, maar bij voorkeur twee maal per week een uur oefenen. Het aantal deelnemers per groep is maximaal 4 personen.<<< Terug